•  Τηλ. Επικοινωνίας 2315526780

THE BEAUTY SHOP - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ Έκδοση Odoo 12.0

Πληροφορίες σχετικά με το THE BEAUTY SHOP - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ παράδειγμα του odoo, το ERP Ανοικτού Κώδικα.

Εγκατεστημένες Εφαρμογές

Odoo Facebook Messenger Chat
The Facebook Messenger chat widget will be visible in the odoo website.
Facebook Pixel Integration
Odoo Facebook Pixel Integration is an analytics tool that allows you to measure the effectiveness of your advertising by understanding the actions people take on your Odoo website.
Website Country Restriction
Odoo Website Country Restriction allows you to add countries under configurations, to be displayed on Odoo website for user checkout.
Website Order Notes
The module allows the customers to add notes in their orders. They can add delivery instructions for the seller in the orders.
Website Product Videos With Multi Images
Odoo Website Product Videos With Multi Images allows you to add product videos on the website to provide a deeper insight into the products.
CRM
Track leads and close opportunities
Ιστότοπος
Enterprise website builder
Αποθήκη
Manage your stock and logistics activities
Τιμολόγηση
Invoices & Payments
Mass Confirm Picking
Παραγωγή
Manufacturing Orders & BOMs
Πωλήσεις
From quotations to invoices
Εντατική Λιανική
Tablet POS: shops and restaurants
Ηλεκτρονικό Εμπόριο
Sell your products online
Αγορά
Purchase orders, tenders and agreements
Υπάλληλοι
Centralize employee information
Συμμετοχές
Track employee attendance
Έξοδα
Submit, validate and reinvoice employee expenses
Επαφές
Centralize your address book
Άδειες
Allocate leaves and follow leave requests
Συζήτηση
Chat, mail gateway and private channels
Website Mastercard [Migs] Payment Acquirer
The module integrates Odoo with MasterCard Internet Gateway Service (MIGS). The customers can then pay for their orders online using the MIGS payment Gateway on Odoo website.
Professional Report Templates
Professional Report Templates: Purchase Order, RFQ, Sales Order, Quotation, Invoice, Delivery Note and Picking List
Website Live Chat
Chat with your website visitors
Website Webkul Addons
Website Webkul Addons allows Odoo users to manage all Webkul’s Odoo website Related modules from single page.
Email Marketing
Σχεδιασμός ,αποστολή και παρακολούθηση emails
POS Home Delivery in Odoo
This apps helps to manage home delivery feature on POS with Delivery details
Ημερολόγιο
Schedule employees meetings
Ιστολόγια
Publish blog posts, announces, news
Διαφάνειες
Publish videos, slides and documents
Στόλος
Manage your fleet and track car costs
Ζωντανή Συνομιλία
Chat with your website visitors
Επισκευές
Repair damaged products